Nový dokument SVA

29. září 2017

Aktualizovaná verze dokumentu Strategická výzkumná agenda strojírenství ČR na období 2010 – 2020, který vznikl v rámci projektu Rozvoj aktivit ČTPS podporující zapojení do Industry 4.0 v evropském kontextu č. projektu CZ.01.1.02/0.0/15_037/00­07148 Aktualizace dokumentu září 2017

Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, z.s.