top of page

O NÁS

Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, z.s. je kooperační oborový spolek sdružující průmyslové podniky, oborová sdružení a svazy, vzdělávací instituce, výzkumné instituce, finanční instituce, národní orgány veřejné správy, ale také individuální členy s vazbou na strojírenství a to v rámci celého území České republiky.

Všechny tyto subjekty se podílejí na výzkumu, vývoji a inovacích ve strategicky významné technologické oblasti na národní nebo mezinárodní úrovni.

NAŠE CÍLE

Za účelem splnění svého poslání se ČTPS, z.s. hlásí k následujícím cílům, které se snaží realizovat:

 

Zapojení se do hlavních činností Evropské technologické platformy (ETP) Manufuture, a dalších ETP a to převážně:

  • zpracováním vize rozvoje jednotlivých oborů i celého sektoru,

  • tvorbou strategie pro rozvoj moderních strojírenských technologií

  • spoluprací při vytváření politiky a právních předpisů sloužících k povzbuzení inovačních aktivit

  • vypracováním strategií výzkumu v oblasti strojírenství

  • iniciováním a prováděním výzkumu v oblasti strojírenského průmyslu

  • realizací výsledků výzkumu a vývoje v průmyslové praxi.

Zvyšování konkurenceschop­nosti českého hospodářství a podpora inovací v oblasti strojírenského průmyslu realizací výše uvedených bodů.

 

Vytváření efektivních podmínek pro spolupráci mezi výzkumem, vývojem a průmyslem v oblasti strojírenství prostřednictvím iniciace a prováděním vědecko-technických výzkumů a komerčního využití vědeckých řešení.

 

Spoluprací při vytváření politiky a právních předpisů souvisejících se vzděláváním v oblasti strojírenství, propagací a podporou všech úrovní vzdělávání v této oblasti zejména s MŠMT a dalšími subjekty.

 

Spoluprací při vytváření politiky a právních předpisů souvisejících s výzkumem a vývojem v oblasti strojírenství, propagací a podporou všech úrovní V a V v této oblasti zejména s MŠMT a dalšími subjekty.

 

Propagací inovačních aktivit a vědecko-technického rozvoje v českém strojírenství.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

NÁZEV:

Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, z.s.

 

SÍDLO:

Průmyslová 995 334 41 Dobřany

IČO:

22689982 (nejsme plátci DPH)

SPISOVÁ ZNAČKA:

L 4920 vedená u Krajského soudu v Plzni

BANKA:

Komerční banka, č.ú.: 43-2117580247/0100

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

STATUTÁRNÍ ORGÁN:

Milan Edl, Doc., Ing., Ph.D. - prezident

Libor Kraus, Ing. - první viceprezident

PŘEDSTAVENSTVO:

Jaroslav Jochman, RNDr.  - člen představenstva    

Stanislav Němeček, doc. Ing. , Ph.D. - člen představenstva

Jan Smolík, Ing., Ph.D. - člen představenstva

Miroslav Václavík, Prof., Ing. CSc. - člen představenstva

TAJEMNÍK:

Jiří Barták, Ing. 

DOZORČÍ RADA:

Tomáš Mužík , Ing. - člen dozorčí rady 

Karel Šperlink, doc. Ing., CSc. - předseda dozorčí rady

 

VALNÁ HROMADA:

zástupci všech členů sdružení

SPOLKOVÉ STANOVY

Spolkové stanovy ke stažení zde.

o nas
cile
udaje
struktura
stanovy
bottom of page